Plesna terapija


O plesnoj terapiji

 

Plesna terapija spada, sa jedne strane, u art terapije (terapije umetnošću), sa druge u telesno orijentisane terapije. Tradicionalnu plesnu terapiju nalazimo u mnogim kulturama. Od 40-tih godina dvadesetog veka nastaje u Nemačkoj i Americi i plesna terapija inspirisana različitim psihoterapijskim školama (psihoanalizom, jungijanskom analizom, humanističkim i transpersonalnim psihoterapijama, u novije vreme sistemskim pristupima). Pokret, muzika, zvučna vibracija, ritam, prostor, izraz, kontakt, disanje, telesne senzacije, izmenjana stanja svesti su različiti kanali kroz koje ples može delovati terapeutski.

 

O slobodnom plesu

 

Koliko često zaista boravimo u sopstvenom telu i energiji?  U svakodnevnom životu, telo koristimo kao spoljašnji objekat za svrhe koje smo mu i ne pitajući ga nametnuli. Ponekad ga se setimo tek kad nas nešto zaboli. Čak i ako negujemo kult telesne lepote, treniramo satima pred ogledalom, oblačimo se u skupe krpice ili čak operišemo, da bi se uklopili u idealne proporcije, tretiramo telo kao stvar, a ne kao deo našeg bića.

 

Slobodni ples i spontana improvizacija pokreta su najdirektniji put da udjemo u tok sopstvenog iskustva i energije, osetimo jedinstvo sa sopstvenim telom i doživimo ga kao hram duše, u kome je prijatno boraviti. U slobodnom plesu ostavljamo za trenutak na stranu kritičara (koji možda procenjuje naše telo kao nedovoljno lepo, vitko, zdravo, snažno, savršeno...), da bi se prepustili energetskim talasima uz pomoć ritma i muzike i naučili da odustanemo od kontrole i pustimo da se čitavo naše biće slobodno izrazi. Slobodni ples je put do isceljujuće mudrosti tela, koja sama nalazi načine da uravnoteži i zaleči delove koji su povredjeni ili zapostavljeni. To nas čini gipkim i jakim, bez napornog treniranja mišića, što je možda najbliže izvornom smislu sadržanom u reči fitness (engl. to fit – odgovarati, pristajati, slagati se). Biti svoj znači poznavati sopstvene ritmove, uskladiti se sa njima, izraziti ih kroz autentični pokret sa ličnim pečatom.

 

Plesna terapija je put povratka iskonskom, ekstatičkom, ritualnom plesu, koji nas povezuje sa ritmovima prirode. Za razliku od kurseva plesne tehnike i koreogrfisanih plesova, slobodni ples toka (flow dance) je meditacija u pokretu. Ona nas uči da budemo na bolji način sa svojim emocijama, mislima, željama, kao i sa drugim ljudima i da otkrijemo u sebi resurse za izlaženje na kraj sa svakodnevnim stresom.

 

Slobodni  improvizovani pokret je i  put samootkrivanja i promene. Ono što se pojavi u slobodnom plesu, možda je nagoveštaj nove faze i novog smisla u životu. Uz ples i muziku, prirodne okidače hormona sreće, put promene može biti  lak, kreativan i zabavan.

 

Na kraju, slobodni ples je za sve uzraste i nivoe fizičkih sposobnosti. Nikakvo prethodno plesno iskustvo i predznanje nisu potrebni.