Suočavate se sa akutnom krizom i potrebom za promenom u životu – kako dalje? Možda pak sve u Vašem životu izgleda u redu, ali osećete u sebi zastoj i nedostatak životne radosti i inspiracije? Nalazite se pred važnom odlukom i niste sigurni kako da postupite?


Kriza se može pretvoriti u vrhunsku šansu, lakše nego što obično zamišljate. Koučing je proces koji može da Vas otvori za nova rešenja i mogućnosti, koji izvlači na površinu i mobiliše Vaše skrivene potencijale za uspešiji, srećniji i kreativniji život. Tokom procesa koučinga ovladavate veštinama efikasnijeg rešavanja problema, realizacije postavljenih ciljeva, bolje komunikacije sa drugima i sobom, upravljanja stresom... Kada izidjete iz stanja zaglavljenosti, otkrivate, često sasvim spontano, novi prostor i novi smisao u životu.


Naša priroda je suštinski stvaralačka. Upoznajte  na jedan poseban način sebe, ostvarite svesniji pristup sopstvenim resursima i time ste uvećali slobodu da kreirate i re-kreirate svoj život, da razvijate i živite sopstvenu viziju.


Dr Izabela Huber

Klinički psiholog, kouč i plesni terapeut

Individualno savetovanje, koučing i samomenadžment, terapija, meditacija

Psihološke radionice, radionice slobodnog plesa

AKTUELNO:

10.6. (10-17h) CIKLUS BOGINJE: AFRODITA - ŽENA, LJUBAV, EROS, Klub srećnih žena

13.5. (10 - 17h) CIKLUS BOGINJE: ARTEMIDA, SUVERENA KRALJICA, PRIMALNA BOGINJA, Klub srećnih žena

23. 4. (17-20h) Uvodna radionica u ciklus "Boginje u svakoj ženi - kako biti srećna i moćna žena danas?" Klub srećnih žena (Kneza Miloša 10)

29.4 (10-17h) celodnevna radionica "Želje i vizije - u čemu je ključ ostvarenja?" Crveni Krst (više o obe radionice pod: aktuelni program)

pratite me na FB stranici: Neurokoučing-i-terapija-psiholog-Izabela-Huber